Rodo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: NajemNaczep.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-204) przy ul. Legnickiej 62/109;

2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy, prowadzenie działań przed zawarciem umowy lub wysłanie oferty;

3. Posiadane przez nas dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez NajemNaczep.pl Spółka z o. o. usług i sprzedaży, a także do informowania o naszych usługach i towarach, a także przetwarzane będą w celu wysyłki informacji handlowych (m.in. faktur, ofert) drogą elektroniczną;

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie;

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych – tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z NajemNaczep.pl Sp. z o.o. w zakresie wspierania świadczenia Państwu usług oraz podmiotom upoważnionym przepisami prawa; Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobom trzecim w celach marketingowych, nie stosuje profilowania ani nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji względem przetwarzanych danych;

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.